FANDOM


7-iu biskupów i Prymas należeli do "Targowicy" (w proteście przeciw Konstytucji 3-go Maja). Byli to :

1. Prymas Michał Jerzy Poniatowski

2. biskup chełmski Wojciech Skarszewski,

3. biskup żmudzki Jan Stefan Giedroyć,

4. biskup poznański Antoni Onufry Okęcki,

5. biskup łucki Adam Naruszewicz,

6.biskup wileński Ignacy Jakub Massalski,

7. biskup inflancki Józef Kossakowski,

8. biskup przemyski Michał Sierakowski,

o takich kreaturach jak Szczęsny Potocki, Xawery Branicki, czy Seweryn Rzewuski lepiej nie wspominać!

Targowiczanom błogosławił Papież Pius VI i życzył powodzenia na uroczystym połączeniu Targowiczan Litwy i Polski w tzw. Konfederację Obojga Narodów. Ojciec Święty, powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami i buntownikami, a klerowi polskiemu nakazał, by przekonywał Polaków, że władza cara pochodzi od boga i należy ją uznawać. Powstańcy Kościuszki okazali swoją dojrzałość i patriotyzm, gdyż powiesili na szubienicy biskupa Kossakowskiego oraz biskupa Massalskiego, a prymas Poniatowski zażył truciznę w cieniu budowanej dla niego szubienicy. Wszyscy trzej byli płatnymi kolaborantami cara Rosji.